\

یافتن محصولات و سرویس ها

پلن 1گیگابایت
فضای هاست : 1 گیگابایت

پهنای باند : نامحدود

اکانت ایمیل : نامحدود

ساب دومین : نامحدود

پارک دومین : نامحدود

دیتابیس : نامحدود

اکانت ftp : نامحدود

690,000 ریال سالانه
پلن 3گیگابایت
فضای هاست : 3 گیگابایت

پهنای باند : نامحدود

اکانت ایمیل : نامحدود

ساب دومین : نامحدود

پارک دومین : نامحدود

دیتابیس : نامحدود

اکانت ftp : نامحدود

1,470,000 ریال سالانه
پلن 5گیگابایت
فضای هاست : 7 گیگابایت

پهنای باند : نامحدود

اکانت ایمیل : نامحدود

ساب دومین : نامحدود

پارک دومین : نامحدود

دیتابیس : نامحدود

اکانت ftp : نامحدود

2,250,000 ریال سالانه
پلن 7گیگابایت
فضای هاست : 7 گیگابایت

پهنای باند : نامحدود

اکانت ایمیل : نامحدود

ساب دومین : نامحدود

پارک دومین : نامحدود

دیتابیس : نامحدود

اکانت ftp : نامحدود

3,030,000 ریال سالانه
پلن10گیگابایت
فضای هاست : 10 گیگابایت

پهنای باند : نامحدود

اکانت ایمیل : نامحدود

ساب دومین : نامحدود

پارک دومین : نامحدود

دیتابیس : نامحدود

اکانت ftp : نامحدود

4,200,000 ریال سالانه

Powered by WHMCompleteSolution